تاییدیه ها و مجوزهای ویستا الکترونیک

جهت اطمینان از صحت تاییدیه و مجوزها بر روی تصاویر کلیک کنید.

نماد اعتماد ویستا الکترونیک

تاییدیه درگاه بانکی زرین پال