هیچ محصولی یافت نشد.

چشم دزدگیر اماکن یا سنسورهای Pir این امکان را  می دهند ، که حرکت را  حس کنیم ، اصلی ترین کاربرد چشمی دزدگیر اماکن ، برای تشخیص حرکت انسان در محدوده نصب سنسور است.

امروزه در سیستم های اعلام سرقت به طور فراوان ، از سنسورهای حرکتی ، که در بازار با نام رادار یا چشمی از آنها نام برده می شود استفاده می گردد ، چشم دزدگیر اماکن دارای انواع مختلفی مانند:

چشم الکترونیک ساده، چشم الکترونیک وزنی، چشم الکترونیک خطی، چشم اماکن بیسیم، چشم اماکن پت، و غیره می باشند، که با توجه به مکان نصب و موارد استفاده انتخاب می گردند.