هیچ محصولی یافت نشد.

در سیستمهای حفاظتی از آژیر دزدگیر برای پیامی صوتی در مورد یک مشکل یا اعلام وضعیت استفاده میشود.
به عنوان مثال زمانی که دکمه قفل ریموت دزدگیر ماشین یا دزدگیر اماکن را میفشاریم، آژیر با صدای چریپ اعلام وضعیت قفل ( فعال شدن/ARM ) را پخش میکند.
یا وقتی دکمه باز را میزنیم آژیر دزدگیر با 2 چریپ وضعیت باز ( غیر فعال/Disarm ) را اعلام میکند.

آژیر دزدگیر دارای انواع و توان های مختلفی است مانند: آژیر ساده (اغلب دزدگیرها در بسته بندی خود دارای آژیر ساده هستند)، آژیر ملودی، آژیر پلیسی، آژیر بک آپ، آژیر ( حالت بلندگو – مانند آژیر استیل میت ردبت ) آژیر 6 صدا ،آژیر تک صدا آژیر سخنگو و غیره.

برخی از موارد استفاده آژیر دزدگیر:

آژیر دزدگیر ماشین – آژیر دزدگیر اماکن – آژیر دزدگیر موتور سیکلت – آژیر سیستم ضد سرقت – آژیر هشدار دود یا آتش سوزی و مواردی نظیر آن.