نمایش 20 40 60

شوک سنسور چیتا

موجود

110.000 تومان

شوک سنسور هوتای

موجود

75.000 تومان

شوک سنسور دزدگیر ماشین یا حسگر ضربه دستگاهی است که به وسیله تشخیص ارتعاش یا لرزش که به دلیل ضربه یا هر محرک دیگری باشد، باعث فرستادن پیغام آلارم به کیت اصلی میشود.