هیچ محصولی یافت نشد.

از ریموت تصویری برای کد دادن به دزدگیر تصویری استفاده میشود.

گاها به دلیل صدمه و یا استفاده زیاد و تمام شدن عمر ریموت نیاز به کد دادن ریموت جدید به دزدگیر پیدا میکنیم، جهت رعایت موارد ایمنی اغلب دزدگیر های تصویری قابلیت کد گیری تعداد خاصی ریموت ( معمولا 3 عدد ) را دارا هستند.

در صورتی که حافظه دزدگیر پر شده باشد، ابتدا باید حافظه دستگاه را خالی کنیم و بعد از آن اقدام به کد دادن ( لرن کردن ) ریموتها به دستگاه نماییم.