سنسور دمای آب خودرو

سنسور دمای آب خودرو و چگونگی عملکرد آن

عملکرد سنسور دمای آب خودرو : سنسور دمای آب اتومبیل یکی از سنسورهای موجود در موتور خودرو است که کاربرد مرتبط با تنظیم دمای آب موجود در موتور  دارد و خرابی یا نبودن این سنسور موجب اختلالاتی در کارکرد موتور خودرو میشود .

water temperature sensor

(WTS)  مخفف کلمه water temperature sensor است که سنسور آب خودرو با این عنوان نام گذاری میشود.

ادامه مطلب