روکش سرامیکی خودرو

دانستنیهای پوشش سرامیکی خودرو

روکش سرامیکی خودرو چیست؟

روکش سرامیکی خودرو (مانند Opti-Coat Pro ، C.Quartz و سرامیک پرو) یک پلیمر مایع است که به قسمت بیرونی وسیله نقلیه اضافه می شود.

این پوشش از نظر شیمیایی با رنگ کارخانه خودرو پیوند می خورد و لایه ای محافظ ایجاد می کند.

در واقع با اجرای روکش سرامیکی خودرو لایه ای بر روی خودرو قرار میگیرد که این پوشش سرامیکی (یا پوشش نانو سرامیکی) نامیده می شود و برای دوستداران خود می تواند زیبایی قابل توجهی به وسیله نقلیه بیفزاید.

ادامه مطلب