دکلس (13)

دستگاه های ضبط و سیستم پخش خودرو و دکلس جهت شنیدن موسیقی با روشهای مانند کابل USB یا Wifi یا بلوتوثی در ماشین کاربرد دارند.