در این مجموعه مطالب مرتبط با انواع سیستمهای حفاظتی اتومبیبل قرار میگیرند شامل انواع دزدگیر خودرو سیستمهای ضد سرقت و انواع لوازم جانبی امنیت ماشین.

ردیاب خودرو بهتر است یا دزدگیر

ردیاب خودرو بهتر است یا دزدگیر ماشین

سوالی که بارها و بارها مصرف کنندگان از ما میپرسند، ردیاب خودرو بهتر است یا دزدگیر ماشین؟
یا سوالی مانند: دزدگیر تصویری بهتر است یا ردیاب؟ ( جی پی اس / GPS )
در این مقاله به این موضوع میپردازیم

ادامه مطلب