مجوعه مطالب مرتبط با سیستمهای امنیتی ساختمان (شامل سیستمهای حفاظتی منزل ، شرکت ، کارخانه ، مغازه ، ساختمان ، ادارات )

دفترچه راهنمای دزدگیر اماکن سایلکس SG7

دفترچه راهنمای دزدگیر اماکن سایلکس SG7

دفترچه راهنمای دزدگیر اماکن سایلکس SG7 پلاس در قالب یک فایل PDF همراه با نقشه نصب و انجام تنظیمات در پایین صفحه قابل دریافت است ، همچنین در زیر لیست مطالب دفترچه راهنمای دزدگیر اماکن سایلکس به اختصار بیان شده است.

ادامه مطلب

هوشمند سازی ساختمان

هوشمند سازی ساختمان و مزایای آن

هوشمند سازی ساختمان و ظهور فناوری دیجیتال باعث ایجاد مکانهای کارآمدتر ، پایدارتر و مؤثرتر می شود.

با یک مثال شروع میکنیم

فرض کنید شما برای برگزاری یک جلسه مهم به سمت  دفتر شرکتی ناآشنا می روید. “اما این یک ساختمان با قابلیت هوشمند است “،  برنامه این شرکت در تلفن هوشمند شما ، حاوی مشخصات شما ، از قبل ثبت شده و ساختمان انتظار شما را میکشد!

ادامه مطلب